REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

CLW Group Oy  / CLW Kiinteistöt
Lastutie 3 – 5
90800 Oulu
p. 0400 683 890

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jouko Koski
Lastutie 3 – 5
90800 Oulu
p. 0400 683 890

 

Rekisterin nimi

CLW Group Oy:n markkinointirekisteri

 

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Myös laskutus käyttää rekisterin tietoja.

 

Rekisterin tietosisällöt

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yritys,
  • sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut kerätyt tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  • Myytävistä b to b käyttöön suunnatuista markkinointirekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

CLW Group Oy ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan CLW Group Oy:n henkilökunnalla. Rekisteri sijaitsee CLW Group Oy:n järjestelmissä. ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

 

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

 

Tiedon korjaaminen ja poistaminen

Rekisterissä oleva voi pyytää koska tahansa korjaamaan virheelliset tiedot, tai poistamaan tietonsa kokonaan rekisteristä sähköpostitse osoitteen kautta.

 

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään, kun tietojen säilyttäminen on välttämätöntä tai tarpeellista liiketoiminnan tukemiseen, tehokkaaseen asiakkuuden hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen kaupalliseen toimintaan. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun ne eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, jotka mahdollistivat tiedon keräämisen tai käsittelyn.